dr Żaklina Skrenty

wydział: PWSZ, instytut: Instytut Prawa i Administracji


Stacjonarne/Niestacjonarne

Wtorek
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
  08:00 09:30 Prawo administracyjne ogólne 1D-L-PWSZ 10A   2 N C Parzysty  
  09:45 11:15 Prawo administracyjne ogólne 1D-L-PWSZ 10A   2 N W .  
  11:30 13:00 Działalność pożytku publicznego 3D-L-PWSZ 30A ASS   2 N W . zajęcia przez I poł. semestru
  16:00 17:30 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2D-L-PWSZ 20A
2P-L-PWSZ 21A
  2 N W .  
  17:40 19:10 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2P-L-PWSZ 21A   2 N C Nieparzysty  
  19:20 20:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2P-L-PWSZ 21A   2 N C Nieparzysty  

Czwartek
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
  14:15 15:45 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2D-L-PWSZ 20A   2 N C Parzysty  
  14:15 15:45 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2D-L-PWSZ 20A   2 N C Nieparzysty  
  16:00 17:30 Współczesne systemy polityczne 2D-L-PWSZ 20A
2P-L-PWSZ 21A
  2 N W .  
  17:40 19:10 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2D-L-PWSZ 20A
2P-L-PWSZ 21A
  2 N W .  

2016-02-27 - Sobota
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-02-27 09:40 11:10 Seminarium dyplomowe 1Z-P-PWSZ APSP II 2 N S .  

2016-02-28 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-02-28 08:00 09:30 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   5 N W .  
2016-02-28 09:40 11:10 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   5 N W .  
2016-02-28 11:20 12:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-02-28 13:20 14:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-02-28 15:00 16:30 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-02-28 16:40 18:10 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-02-28 18:20 19:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  

2016-03-06 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-03-06 08:00 09:30 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   5 N W .  
2016-03-06 09:40 11:10 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   5 N W .  
2016-03-06 11:20 12:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-03-06 13:20 14:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-03-06 15:00 16:30 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N W .  
2016-03-06 16:40 18:10 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N C .  

2016-03-20 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-03-20 08:00 09:30 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   6 N W .  
2016-03-20 09:40 11:10 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   6 N W .  
2016-03-20 11:20 12:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   6 N W .  
2016-03-20 13:20 14:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   6 N W .  
2016-03-20 15:00 16:30 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   6 N W .  
2016-03-20 16:40 18:10 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   6 N C .  

2016-04-03 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-04-03 08:00 09:30 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   6 N W .  
2016-04-03 09:40 11:10 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   6 N W .  
2016-04-03 11:20 12:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   6 N W .  
2016-04-03 13:20 14:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   6 N W .  
2016-04-03 15:00 16:30 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   6 N C .  
2016-04-03 16:40 18:10 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   6 N W .  
2016-04-03 18:20 19:50 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   6 N C .  

2016-04-16 - Sobota
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-04-16 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe 1Z-P-PWSZ APSP II 4 N S .  
2016-04-16 09:45 11:15 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem adm. 1Z-P-PWSZ APSP   2 N W .  
2016-04-16 11:20 12:50 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem adm. 1Z-P-PWSZ APSP   2 N W .  

2016-04-17 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-04-17 08:00 09:30 Działalność pożytku publicznego 3Z-L-PWSZ 303A ASS   5 N W .  
2016-04-17 09:40 11:10 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-04-17 11:20 12:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-04-17 13:20 14:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-04-17 15:00 16:30 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  

2016-04-23 - Sobota
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-04-23 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe 1Z-P-PWSZ APSP II 4 N S .  

2016-04-24 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-04-24 08:00 09:30 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N W .  
2016-04-24 09:40 11:10 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N C .  
2016-04-24 11:20 12:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-04-24 13:20 14:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-04-24 15:00 16:30 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  

2016-05-07 - Sobota
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-05-07 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe 1Z-P-PWSZ APSP II 5 N S .  

2016-05-08 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-05-08 08:00 09:30 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N W .  
2016-05-08 09:40 11:10 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N W .  
2016-05-08 11:20 12:50 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N C .  
2016-05-08 13:20 14:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-05-08 15:00 16:30 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-05-08 16:40 18:10 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-05-08 18:20 19:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  

2016-05-22 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-05-22 08:00 09:30 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N W .  
2016-05-22 09:40 11:10 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-05-22 11:20 12:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-05-22 13:20 14:50 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-05-22 15:00 16:30 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  

2016-06-05 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-06-05 08:00 09:30 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N C .  
2016-06-05 09:40 11:10 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N W .  
2016-06-05 11:20 12:50 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N C .  
2016-06-05 13:20 14:50 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  
2016-06-05 15:00 16:30 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-06-05 16:40 18:10 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N W .  

2016-06-18 - Sobota
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-06-18 08:00 09:30 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   107 N C .  
2016-06-18 09:40 11:10 Seminarium dyplomowe 1Z-P-PWSZ APSP II 107 N S .  
2016-06-18 11:20 12:50 Seminarium dyplomowe 1Z-P-PWSZ APSP II 107 N S .  

2016-06-19 - Niedziela
Data Od Do Przedmiot Grupy PG Sala RZ Tydzień Uwagi
2016-06-19 09:40 11:10 Ustrój i zadania samorządu terytorialnego 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-06-19 11:20 12:05 Prawo pracy i prawo urzędnicze 2Z-L-PWSZ 20A   5 N C .  
2016-06-19 13:20 14:50 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N W .  
2016-06-19 15:00 16:30 Prawo administracyjne ogólne 1Z-L-PWSZ 10A   5 N C .  


Legenda:
PG Podgrupa
RZ Rodzaj zajęć:
  C Ćwiczenia
  T Ćwiczenia teren
  E Egzamin
  I Inne
  K Konwersatoria
  L Laboratorium
  P Projekt
  S Seminarium
  R Warsztat
  W Wykład